Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Slimmer en beter voor elkaar

7. Huurdersorganisatie nieuwe stijl

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:
1. Gebiedsontheffing beschermde flora en fauna in Hilversum
2. Wikihouse in ’s-Hertogenbosch
3. Digitale corporatie qlinker in de regio Utrecht
4. Twintig jaar resultaatgericht samenwerken in Den Haag
5. Inspiratieboek bewonerscommunicatie bij verduurzaming
6. Schuldeiserscoalitie in Amsterdam
7. Huurdersorganisatie nieuwe stijl in Almere

Hugo is de nieuwe huurdersorganisatie van GoedeStede in Almere. Met 300 huurders op oprichtingsbijeenkomsten, 25 actieve vrijwilligers en een grote respons op een huurdersenquête weet Hugo de achterban goed te bereiken.

Nieuw is de organisatiestructuur met werkgroepen. Hierin verdiepen huurders zich in een thema als verhuur, duurzaamheid of veiligheid. Ideeën worden voorgelegd aan de klantenraad van Hugo en daarna als een advies met GoedeStede gedeeld. Naast het wettelijk verplichte advies over de huurverhoging gaf Hugo al tips voor de inzet van energiecoaches en recycling van sloten bij nieuwe verhuur.

Oprichtingsbestuur
Hugo is begonnen door enthousiaste initiatiefnemers met een netwerk in Almere. Zij vormden het oprichtingsbestuur. ‘Wij hebben Hugo ondersteund’, vertelt Anneliek Jeuken van GoedeStede, ‘maar ze hebben vooral veel zelf gedaan’.

‘Hugo heeft huurders weten te bereiken die wij bij GoedeStede nog niet kenden’

Jeuken constateert dat een apart oprichtingsbestuur goed heeft gewerkt. ‘De werving van medewerkers voor de werkgroepen is heel professioneel. Hugo heeft een directe, frisse communicatiestijl. Ze hebben huurders weten te bereiken die wij nog niet kenden.’

Prestatieafspraken
Hugo en GoedeStede maakten een agenda voor het eerste jaar. Daarop staan onder andere de prestatieafspraken, de visitatie en het nieuwe ondernemingsplan. Input hiervoor haalt Hugo onder meer uit een enquête die bijna 850 van de 8.000 huurders hebben ingevuld.

De meest opvallende uitkomst vindt voorzitter Reint Bootsma dat huurders een huurverhoging accepteren als er meer sociale huurwoningen bij komen. ‘Er is dus sprake van solidariteit. Ook zien mensen de lange wachttijden waar hun kinderen mee te maken krijgen.’

Scholing
Dit eerste jaar investeert Hugo flink in scholing. ‘We vragen om informatie bij GoedeStede als dat nodig is’, zegt Bootsma. De corporatie gaf informatieve presentaties over woonruimteverdeling en verduurzaming. Maar Hugo koopt ook trainingen elders in. De huurdersorganisatie heeft een eigen kantoor: Hugo’s woonkamer.

Lees meer over Hugo. Of mail Reint Bootsma of Anneliek Jeuken.

Tekst: christine van eerd, foto: hollandse hoogte