Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Slimmer en beter voor elkaar

6. Schuldeiserscoalitie tegen probleemschulden

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer:
1. Gebiedsontheffing beschermde flora en fauna in Hilversum
2. Wikihouse in ’s-Hertogenbosch
3. Digitale corporatie Qlinker in de regio Utrecht
4. Twintig jaar resultaatgericht samenwerken in Den Haag
5. Inspiratieboek bewonerscommunicatie bij verduurzaming
6. Schuldeiserscoalitie in Amsterdam
7. Huurdersorganisatie nieuwe stijl in Almere

Huurders met een betaalachterstand helpen en probleemschulden voorkomen. Dat is het doel van de Schuldeiserscoalitie, waar onder andere Rochdale en Eigen Haard lid van zijn. De Schuldeiserscoalitie heeft een ethisch manifest opgesteld met 10 regels. ‘We geven klanten duidelijke informatie’ is één daarvan.

Henk Heinhuis, manager Incasso en Debiteurenbeheer bij Eigen Haard, vertelt hoe heldere communicatie er in de praktijk uit ziet: ‘Op onze website hebben we in duidelijke taal beschreven hoe we met incasso omgaan.’

‘Ook hebben we al onze brieven herschreven op taalniveau B1, zodat ze goed te begrijpen zijn. We communiceren zo veel mogelijk op maat. Niet iedereen krijgt dezelfde standaardbrief, we hebben de brieven afgestemd op het betaalgedrag van onze klanten.’

Luisteren naar de klant
Maatwerk leveren is ook het devies bij Rochdale. Johan Wouters, teamleider Incasso: ‘Als een klant met betalingsproblemen ons belt, luisteren we heel goed en vragen door waarom hij niet kan betalen. Vroeger boden we huurders die minder dan een halfjaar bij ons huurden bijvoorbeeld geen betalingsregeling aan of was er maar één keer per jaar een regeling mogelijk.’

‘Nu hebben we die strakke regels losgelaten en doen we dat wel. Zo is er ruimte om een oplossing op maat te bieden. Daarmee helpen we de huurder en incasseren we toch zo veel mogelijk geld.’

‘We luisteren goed en vragen door waarom een huurder met betalingsproblemen niet kan betalen’

De corporaties kijken verder dan hun eigen werkprocessen. Heinhuis: ‘We namen ook onze contracten met incassobureaus en deurwaarders onder de loep. Houden zij zich aan de spelregels?’

‘Ze hebben niet alleen de opdracht de huur te incasseren, maar ook om ervoor te zorgen dat de huurder kan blijven wonen. We vermijden stapeling van incassokosten, want we willen voorkomen dat huurders verder in de financiële problemen komen’.

Ambitie
Vier Amsterdamse woningcorporaties zijn lid van de coalitie: De Key, Eigen Haard, Rochdale en Ymere. Zij werken daarin samen met diverse banken, verzekeraars, telecom- en nutsbedrijven. De ambitie is om samen klanten uit de schulden te helpen. De coalitie werkt aan een gezamenlijke betalingsregeling voor wanneer een klant bij meerdere aangesloten organisaties een betalingsachterstand heeft.

Lees meer over de Schuldeiserscoalitie of mail naar Henk Heinhuis van Eigen Haard of Johan Wouters van Rochdale.

Lees ook het artikel over de Schuldeiserscoalitie op Aedes.nl.

Tekst: josé de vreede