Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Slimmer en beter voor elkaar

2. Huurders Bouwen Zelf: Wikihouse in Minitopia

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:
1. Gebiedsontheffing beschermde flora en fauna in Hilversum
2. Wikihouse in ’s-Hertogenbosch
3. Digitale corporatie Qlinker in de regio Utrecht|
4. Twintig jaar resultaatgericht samenwerken in Den Haag
5. Inspiratieboek bewonerscommunicatie bij verduurzaming
6. Schuldeiserscoalitie in Amsterdam
7. Huurdersorganisatie nieuwe stijl in Almere

Zes huurders van woningcorporatie Zayaz bouwen zelf hun woning op Minitopia, een tijdelijke woonlocatie in Den Bosch. Zo experimenteert Zayaz met vernieuwende bouwconcepten en meer eigenaarschap van bewoners.

Minitopia is een initiatief van Rezone, een Bossche organisatie die actief is op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media. Zayaz biedt hier huurders de mogelijkheid om zelf een huis te bouwen.

Sommigen kozen voor volledige zelfbouw, anderen maakten gebruik van afbouwconcepten van NEZZT en The New Makers. Eén huurder bouwde een ‘Wikihouse’. Met dit online open source systeem kan de bouwer elementen downloaden, uitfrezen en in elkaar zetten.

Afbouwconcepten
Voor Zayaz is Minitopia een onderdeel van het experiment ‘Huurders Bouwen Zelf!’. Projectleider Janine van Heertum: ‘We hebben een faciliterende rol. Dat betekent dat we de zelfbouwers met kennis bijstaan als daaraan behoefte is en het budget en de planning in de gaten houden. Ook toetsen we op veiligheid. De huurders doen zelf het onderhoud. Een van de conclusies is al dat de afbouwconcepten makkelijker te realiseren zijn dan helemaal zelf bouwen.’

‘We onderzoeken hoe we dit concept kunnen opschalen voor een grotere groep huurders’

Elke huurder kreeg een budget van 30.000 euro om de woning te bouwen. Als ze goedkoper bouwen, krijgen ze korting op de huur van 300 euro. Daarnaast betaalt de bewoner maandelijks 200 euro voor gebruik van de grond. Het terrein is maximaal vijf jaar beschikbaar.

Meer regie voor huurders
Met dit experiment wil Zayaz een aantal dingen testen. Van Heertum: ‘Naast mogelijkheden voor sneller, demontabel en goedkoper bouwen, gaat het om de vraag hoe ver je kunt gaan met eigenaarschap van bewoners. We onderzoeken hoe we dit kunnen opschalen voor een grotere groep huurders. Elementen gebruiken we bijvoorbeeld om bij nieuwbouw, renovatie en mutatie meer keuzes te bieden. Ons uiteindelijke doel is om huurders meer regie te geven over het wonen en daarmee het woongenot te vergroten.’

Lees meer over Minitopia of mail uw vraag naar Janine van Heertum.

Tekst: christine van eerd