Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Slimmer en beter voor elkaar

1. Gebiedsontheffing beschermde flora en fauna

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:
1. Gebiedsontheffing beschermde flora en fauna in Hilversum
2. Wikihouse in ’s-Hertogenbosch
3. Digitale corporatie Qlinker in de regio Utrecht
4. Twintig jaar resultaatgericht samenwerken in Den Haag
5. Inspiratieboek bewonerscommunicatie bij verduurzaming
6. Schuldeiserscoalitie in Amsterdam
7. Huurdersorganisatie nieuwe stijl in Almere

Corporaties moeten bij onderhoud en renovatie rekening houden met kwetsbare natuur. Dat staat in de Wet Natuurbescherming. Ontheffing per project is tijdrovend en kostbaar. De Alliantie heeft als tweede Nederlandse corporatie een ontheffing voor een groter gebied gekregen. Dat maakt de planning van werkzaamheden een stuk gemakkelijker.

Kwetsbare diersoorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuizen nestelen zich graag in spouwmuren en onder dakpannen. Bij sloop of renovatie moeten er alternatieve plekken komen. Je kunt hiervoor per project ontheffing aanvragen, maar dat is tijdrovend en kan een project vertragen.

Daarom heeft de Alliantie geïnvesteerd in een ontheffing voor al haar woningen in de gemeente Hilversum. Er is een Soort Managementplan (SMP) gemaakt waarin staat welke kwetsbare flora en fauna daar is en welke maatregelen de corporatie neemt om deze soorten in stand te houden.

Onderhoud en renovatie eenvoudiger
Projectleider Ton Klaver: ‘Met dat plan zijn we wel een jaar bezig geweest. Je moet de mogelijke aanwezigheid van kwetsbare dieren en planten in kaart brengen en protocollen opstellen. Nu weten we voor de komende vijf jaar waar we aan toe zijn. Bovendien zijn de normen flexibeler als je alternatieven voor de kwetsbare diersoorten kunt realiseren in een groter gebied.’

De Alliantie gaat verder met gebiedsontheffingen in Amersfoort en Huizen/Blaricum. Klaver adviseert andere corporaties ook een SMP te laten opstellen door een erkend bureau: ‘Het is een investering, maar het maakt onderhoud en renovatie veel eenvoudiger. En je geeft de natuur een kans zich te verspreiden door de stad.’

Meer weten? Mail naar Ton Klaver.
Bekijk ook vragen en antwoorden over corporaties en de Wet Natuurbescherming .

tekst: christine van eerd, foto: margriet pflug