Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2018

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

4 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer voorbeelden uit Zevenbergen, Zuid-Holland, Gemert en de Zaanstreek.

Foto: Hollandse Hoogte

GEZAMENLIJK BEELD DOOR COMBINATIE DATA

Begin dit jaar is een eerste project van het Datalab Zaanstreek Waterland afgerond. Hierbij onderzochten diverse partijen, waaronder woningcorporatie Parteon, hoe zij data over extramuralisering en overlast kunnen delen en wat die combinatie van gegevens oplevert.

Erwin Smit, adviseur bij Parteon, is enthousiast over het project dat in 2016 is gestart. ‘De combinatie van onze gegevens met data van gemeente, politie en ggd, laat zien in welke wijken de problemen zich concentreren. We ontdekten nogal wat overlap. Op basis van dat gezamenlijk beeld zoeken we met alle partijen naar gerichte oplossingen. Je kunt eventuele problemen beter voorspellen en daarop inspelen.’

Het combineren van data kende nog wel wat haken en ogen. De privacy kon worden gewaarborgd door gegevens te pseudonimiseren, maar niet alle partijen gebruikten daarvoor dezelfde tools. Daarnaast vraagt het een open houding van alle betrokkenen. Als corporatie moet je niet alleen je administratie op orde hebben, maar je ook kwetsbaar durven opstellen. Het kost tijd, geeft Smit toe, maar levert ook veel op: ‘We kunnen ons beter richten op de echte pijnpunten in ons werkgebied en beter samenwerken met onze partners.’

Datalab Zaanstreek Waterland heeft inmiddels 21 deelnemende organisaties en gaat meer vraagstukken oppakken op het gebied van armoede, veiligheid, duurzaamheid en economie. Een tweede project over de woningbouwopgave is inmiddels opgestart.

Mail voor meer informatie Erwin Smit, e.smit@parteon.nl, of gemeentelijk projectleider Tom Pots, t.pots@zaanstad.nl.

KLEINE CORPORATIES VINDEN ELKAAR

De aanbesteding van liften en centrale verwarmingsketels kan efficiënter, dacht een groep bestuurders van kleine Zuid-Hollandse woningcorporaties. Bijkomend voordeel: de huurders profiteren mee.

‘Als kleine corporaties sta je samen sterker’, zegt Frans Desloover van corporatie Ressort Wonen uit Rozenburg. Samen hebben de kleine corporaties een projectgroep gevormd en een aantal vastgoedcategorieën benoemd waarop ze willen samenwerken: onderhoud en vervanging van de centrale verwarming, op liftonderhoud, en op liftadvies. ‘Besparingen zijn mooi meegenomen, maar dat was niet in eerste instantie ons doel’, aldus Desloover. De deelnemers zijn naast Ressort Wonen, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, WoonCompas, Wonen Midden-Delfland, Wonen Wateringen en Woonstichting de Zes Kernen. De eerste resultaten van deze samenwerking zijn inmiddels bekend. ‘We hebben allemaal betere contracten gesloten’, zegt Desloover. En de huurders hebben er ook profijt van. In de contracten zijn namelijk afspraken gemaakt over hoe vaak bijvoorbeeld een ketel een storing mag vertonen. Als dat meer is dan drie keer per jaar, krijgt de huurder een nieuwe ketel.

PROEFOPSTELLING THUISACCU'S

Huurders van Goed Wonen Gemert kunnen zonnepanelen aanvragen bij hun verhuurder. Om meer met die zonne-energie te kunnen doen, experimenteert de Brabantse corporatie met thuisaccu’s.

Bij twee woningen zijn thuisaccu’s geplaatst, die de opgewekte energie vasthouden zodat de bewoners deze kunnen gebruiken als de zon onder is gegaan. Omdat het om milieubewuste huurders gaat, levert dit naar verwachting voldoende stroom op voor alle licht en elektra in een eenpersoonshuishouden.


Joris Wismans, manager Vastgoed: ‘We hebben deze huurders benaderd omdat ze via een tevredenheidsonderzoek naar de zonnepanelen hadden aangegeven mee te willen werken aan verdergaande duurzame energieopwekking. Het zijn bewoners met een duurzaam hart. Zij zijn geïnteresseerd in de resultaten en accepteren het als de accu’s nog niet altijd werken.’


Goed Wonen Gemert denkt dat thuisaccu’s een goede stap zijn op weg naar een energie-neutrale woning. Voordat de corporatie de thuisaccu’s op grote schaal kan gaan toepassen, moet er nog wel iets aan de prijs gebeuren. Goed Wonen Gemert heeft geïnvesteerd in de thuisaccu’s, die nog relatief duur zijn. De huurders betalen een kleine bijdrage via de servicekosten. ‘Dat dekt onze investeringen niet’, zegt Wismans. ‘Maar dat is voor de proefopstelling geen probleem.’

ADVIES OVER ACTUELE VRAAGSTUKKEN

Om te weten wat er speelt in de samenleving heeft Woonkwartier een Raad van Advies opgericht. Zo denkt de buitenwereld mee over actuele vraagstukken.

De werving van leden voor de Raad van Advies begon zoals bij andere vacatures met een advertentie in lokale media en op LinkedIn. Hierop kwamen al veel reacties, maar nog niet uit alle dorpen waar Woonkwartier actief is. Ook reageerden relatief weinig vrouwen. Vanuit het eigen netwerk is actief gezocht naar mensen met een diverse politieke en maatschappelijke achtergrond, om de spreiding zo breed mogelijk te krijgen. Mensen die in het verleden al lid waren van de Raad van Advies van een van de rechtsvoorgangers van Woonkwartier hadden evenveel kans als nieuwkomers. Uiteindelijk is een evenwichtige raad samengesteld van maatschappelijke adviseurs die niet direct belanghebbenden zijn.

Per jaar geeft de raad advies over drie thema’s. Hiervoor zijn telkens twee sessies, de eerste informerend en de tweede mening vormend. Daarna volgt een schriftelijk advies dat de corporatie meeneemt bij de beleidsontwikkeling. Onderwerpen kunnen zowel vanuit Woonkwartier als door de raad worden aangedragen. Een thema vanuit de raad is bijvoorbeeld het behouden en verbeteren van de sociale cohesie in kleine kernen, een actueel thema op het platteland.

Meer informatie? Mail beleidsadviseur Anne Hart: a.hart@woonkwartier.nl.