Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2018

Groeten uit

Hellendoorn

4 minuten leestijd

Overal in Nederland zijn de woningmarkt en de bewoners anders. In deze rubriek zoomen we op één regio in. Hoe is de situatie? En welke rol speelt de woningcorporatie? Ditmaal: Hellendoorn.

Op de grens van Salland en Twente is het goed toeven. Althans dat vinden de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Zij geven hun leefomgeving gemiddeld een 8, zo blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente en woningcorporatie Reggewoon samen hebben laten uitvoeren. Aan de voet van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug liggen de dorpen Hellendoorn en Nijverdal. Niet de naamgever van de gemeente, maar het dorp Nijverdal is veruit de grootste kern. Daarbuiten vindt de bezoeker die Avonturenpark Hellendoorn links laat liggen, het Reggedal en een agrarische landschap met karakteristieke boerderijen, veengebieden en heide.

Doorstroming
Actueel thema in de regio is woonruimte voor jongeren. Daar blijkt een grotere vraag naar te zijn, dan het aantal ingeschreven jongeren doet vermoeden. Hoewel de regio niet te maken heeft met krimp – de prognoses voorspellen op termijn een lichte bevolkingsgroei – is er wel veel vergrijzing en een laag geboortecijfer. Veel huurders blijven jarenlang in hetzelfde huis wonen. John Olde Olthof, directeur-bestuurder van woningcorporatie Reggewoon: ‘Om de kernen leefbaar en vitaal te houden, moeten jongeren kunnen blijven of terugkomen in de eigen kern. Juist voor de kleinere dorpen is het erg belangrijk dat de kern vitaal blijft.’

Met bad- en slaapkamer op de begane grond zijn de woningen aan de Woertheweg in Hellendoorn niet alleen geschikt voor ouderen maar ook voor mensen met een beperking.

De gemeente is terughoudend met uitbreiding, en laat weten zelf geen starterswoningen te gaan bouwen. Maar de vraag is groot, niet alleen naar huurwoningen. Jonge stellen willen ook graag kopen. In februari stuurden een aantal jonge Haarlenaren een brief naar het Hellendoornse college, waarin ze om bouwlocaties vragen: ‘Het huidige aanbod van koopwoningen is zeer beperkt en sluit niet aan bij de vraag. Een verbetering van het woningaanbod is nog lang niet in zicht en plannen voor mogelijke nieuwbouw zijn er niet.’ Een van de initiatiefnemers is Nick Bloeme. Hij benadrukt dat de meeste initiatiefnemers momenteel een woning huren via Reggewoon, maar dat een aantal jonge mensen klaar is voor een volgende stap en iets willen kopen.

Ook Reggewoon wil de doorstroming graag weer op gang krijgen, zodat er meer plek komt voor jongeren. Olde Olthof herkent de situatie: ‘In kleine kernen stappen commerciële partijen niet snel in. Als woningcorporatie voelen we ons medeverantwoordelijk voor leefbaarheid. We pakken dat in eerste instantie liever niet zelf op. Maar als niemand iets doet, ga je daar toch over denken. De Randstad heeft uit zichzelf al voldoende aantrekkingskracht. Hier ligt het anders. Als wij jongeren willen behouden, moeten we moeite doen om een attractieve regio te zijn om te werken en te wonen.’ De corporatie overweegt dan ook een aantal snel te realiseren, verplaatsbare woningen op te nemen in hun aanbod.

Noaberschap
Door vergrijzing en de wens om te blijven wonen in een vertrouwde omgeving, neemt de vraag naar levensloopgeschikte woningen toe. Bij het aanpassen van woningen kijkt Reggewoon niet alleen naar geschiktheid voor mensen met een lichamelijke beperking, maar houdt ook rekening met psychische problemen bij de huurder. Olde Olthof: ‘We zorgen niet alleen voor brede deuren en het ontbreken van drempels. We hebben onderzocht welke voorzieningen nog meer mogelijk én nodig zijn voor mensen met een ziekte als Alzheimer. Een inductieplaat met een ouderwetse draaiknop bijvoorbeeld. Of duidelijke kleurcontrasten in de badkamer, zodat de woning veiliger wordt voor mensen die moeite hebben zich te oriënteren.’

‘We willen de doorstroming graag weer op gang krijgen, zodat er meer plek komt voor jongeren’

We creëren een sociaal veilige ruimte rondom de woning. Olde Olthof licht toe: ‘We kunnen niemand verplichten om contact te hebben met zijn buren, maar we kunnen wel mogelijkheden creëren dat mensen elkaar ontmoeten. Zo bouwen we bijvoorbeeld een veranda in de tuin van appartementencomplex Azaleahof in Nijverdal. Die helpt vereenzaming te voorkomen en bevordert het Twentse “noaberschap”: gemeenschapszin en sociale onderlinge betrokkenheid.’

Fusie
Reggewoon is ontstaan uit een fusie van Woningstichting Hellendoorn en Stichting Wonen Wierden Enter. Welke rol een corporatie moet spelen in de samenleving, is glashelder voor Reggewoon: ‘75 procent van onze huurders behoort tot de groep die huurt voor 595 tot 640 euro in de maand. We houden ons dus weer helemaal bezig met sociale huur, waar we als woningstichting oorspronkelijk voor in het leven geroepen zijn.’

Ook op het gebied van verduurzaming is de corporatie ambitieus. De doelstelling om in 2021 uit te komen op gemiddeld energielabel B, wordt moeiteloos gehaald. Daarom doen ze er in hun werkgebied, Hellendoorn en ook Wierden een stapje bovenop. Zo investeren ze de komende vier jaar 25 miljoen euro in duurzaamheid en streven ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn. Tien jaar eerder dan afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. ‘Wat ons daarbij vooruit helpt, is het samenwerkingsverband WoON Twente.’ Vijftien woningcorporaties in de regio Twente hebben elkaar gevonden en stimuleren elkaar om te versnellen. ‘We zetten pilots op en stemmen met elkaar af dat we niet allemaal hetzelfde doen. Zo gaan wij bijvoorbeeld aan de slag met verduurzaming van eengezinswoningen uit de jaren 70, en neemt een andere corporatie een proef met gestapelde bouw.’

Foto: Flickr

HELLENDOORN IN CIJFERS

Aantal inwoners: 35.789

Woonkernen: Nijverdal (24.900), Hellendoorn (6.155), Haarle (2.181), Daarle (1.410), Daarlerveen (1.146)

Gemeentebestuur: CDA, CU, D66, PvdA, VVD

Woningmarktregio: Oost-Nederland

Prestatieafspraken: ja, 2016 tot 2020

Woningcorporaties: alleen Reggewoon

Aantal sociale huurwoningen:  4.607 in Hellendoorn en Wierden

Verhouding sociale huur/vrije-sectorhuur: 98,7%/1,3%

Gemiddelde maandhuur corporatiewoningen: 540 euro

tekst: josé de vreede