Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2018

De Stelling

Flexwonen geschikt voor statushouders en spoedzoekers

2 minuten leestijd

Corporaties verhuren flexwoningen tijdelijk aan mensen die snel een betaalbare huurwoning zoeken, maar er weinig kans op hebben: jongeren, statushouders, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers. Bij flexwonen geldt niet de inschrijftijd, maar wie het best bij de woning past.

‘Vluchtstrook voor oververhitte woningmarkt’

‘De woningmarkt zit in veel gebieden op slot en sociale huurwoningen zijn schaars. Structureel moeten we natuurlijk woningen bijbouwen, maar ook de schaarse woningen doelmatig gebruiken. Hierbij passen flexibele huurcontracten voor bijvoorbeeld spoedzoekers en jonge statushouders, zoals we in Haarlemmermeer toepassen. Zij hebben onvoldoende inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een woning. We zien het als een vluchtstrook voor een oververhitte woningmarkt. Waar spoedzoekers soms genoegen moeten nemen met een andere prijs en kwaliteit, maar wel hun situatie op orde kunnen krijgen of kunnen wennen in Nederland. Om vervolgens weer op weg te gaan op zoek naar een structurele oplossing.’
Martijn Ubink, manager Strategie & Beleid Ymere in Amsterdam

‘De magie van de mix’

‘Er dienen zich steeds meer groepen mensen aan die met spoed – tijdelijke – woonruimte nodig hebben. Woonruimteverdelers gaan uit van: je inschrijven, wachten en vervolgens levenslang wonen. Daarom is aanvullend voor spoedzoekers flexibele woonruimte nodig. Een bijzondere vorm is de ”magic mix”, waar bijvoorbeeld jongeren met ouderen, starters met zorgdoelgroepen of statushouders met studenten wonen. De magie van de mix verschilt per project. Het gemengde gebruik, de uiteenlopende bewonersgroepen, de hoge verhuisgraad en het vernieuwende karakter vragen om extra aandacht, een straf beheer, heldere regels en selectie aan de poort. Lang niet iedereen kan en wil in een gemengd project wonen.’
Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31

‘Flexibel wonen is altijd tussenstap’

‘De zekerheid van reguliere huisvesting’

‘Als statushouders van het AZC naar een eigen woonruimte verhuizen, hebben ze vaak grote behoefte aan rust en zekerheid. Velen van hen hebben recent een oorlog meegemaakt en moeten vaak heftige gebeurtenissen verwerken. Tegelijkertijd staan ze voor de uitdaging een leven in een nieuw en onbekend land op te bouwen. Bovendien hebben zij vaak al vele verhuizingen van AZC naar AZC meegemaakt. Daarom heeft de zekerheid van reguliere huisvesting onze voorkeur. Flexwonen vraagt altijd een individuele afweging. Blijkt het in individuele gevallen toch een goede oplossing, dan moet vooraf duidelijk zijn hoe hij of zij in aanmerking komt voor reguliere vervolghuisvesting.’
Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland

‘Woonbehoefte is tijdelijk’

‘De groep die met de rug tegen de muur staat en nergens terechtkan, wordt geschat op 5-10 procent van de bevolking. Huisvesting die betaalbaar en snel toegankelijk is, is dan ook een goede aanvulling op de woningmarkt en kan dienen als “ontluchtingsventiel”. Het kan en mag echter nooit zo zijn dat alle huurcontracten flexibel worden. Flexwonen is per definitie een tussenstap. Veel woonproblemen zijn na beperkte tijd weer opgelost. Voor degenen bij wie dat niet zo is, moet het vanaf dag één duidelijk zijn dat het om tijdelijke woonruimte gaat, en dat zij ook op zoek moeten naar een volgende stap in hun wooncarrière.’
Johan van der Craats, directeur Expertisecentrum Flexwonen

tekst: josé de vreede