Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2018

Feiten & Cijfers

Corporaties huisvesten meer vergunninghouders dan gevraagd

2 minuten leestijd

Woningcorporaties hebben in 2017 zo’n 25.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. 2.000 meer dan de taakstelling. Corporaties zijn daar vaak de aangewezen instantie voor. In de eerste helft van 2018 moeten zij 12.880 mensen huisvesten. Veelal familieleden die vanwege gezinshereniging naar Nederland komen. Zij verblijven steeds korter in een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

‘Minder vergunninghouders hoeven lang in de opvang te blijven’

Alet Bouwmeester, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

‘Vorig jaar hebben we veel nareizigers gezien in onze opvanglocaties. De meesten kwamen uit Syrië. Hun verzoek voor gezinshereniging is gehonoreerd. Dat wil niet zeggen dat ze dan direct woonruimte hebben. De nareizigers komen eerst in de opvang van het COA en worden daarna met een vooruitgereisde ouder herenigd. Laatsgenoemde heeft al een verblijfsvergunning en woont al in Nederland. We zien wel dat ze steeds minder lang hoeven te blijven. Het COA heeft een belangrijke rol in de berekening van het aantal te huisvesten vergunninghouders. Mede op basis daarvan stelt het ministerie van Justitie ieder half jaar een taakstelling vast voor de huisvesting van vergunninghouders in een gemeente.

Het COA werkt vooral indirect samen met woningcorporaties, omdat gemeenten volgens de Huisvestingswet verantwoordelijk zijn voor de huisvesting. Als corporaties niet meteen een huis hebben, moeten vluchtelingen iets langer op de opvanglocatie blijven. Dat aantal is het afgelopen jaar flink teruggelopen. Het aantal vergunninghouders dat nog verbleef in een locatie van het COA was in maart 2017 ruim 16.000. Eind maart 2018 waren dat er zo’n 8.000.

De vergunninghouders die een huis buiten de opvanglocaties van het COA vinden, laten geregeld nog wat van zich horen. Bij vertrek naar een woning komt het ook met enige regelmaat voor dat vergunninghouders die op het punt staan om naar een woning te gaan trakteren op iets lekkers bij de koffie. Vaak is dat een woning van een corporatie. Wij zien wel dat die hun uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk te huisvesten.’

tekst: ELSKE KOOPMAN, CIJFERS: AEDES-BENCHMARK