Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2021

Goedemorgen

Peter van Ling

Corporatiebestuurder bij Wonen Midden-Delfland

3 minuten leestijd

‘Het is een kwestie van loyaliteit om te helpen de financiële problemen bij Vestia op te lossen.’ We drinken koffie met Peter van Ling in zijn Haagse woning.

Eigenlijk heeft Peter van Ling twee carrières. Hij werkt al 24 jaar met veel plezier in de volkshuisvesting, sinds twee jaar als directeur-bestuurder van Wonen Midden-Delfland. Daarnaast is hij duiker en duikinstructeur. ’s Zomers duikt hij regelmatig in de Noordzee om als vrijwilliger zwerfafval op te ruimen ─ zoals verloren visnetten ─ zodat dieren er niet meer in verstrikt kunnen raken.

Waar hij maar kan draagt Van Ling bij aan een duurzamere wereld. In die drijfveer vinden de twee richtingen in zijn leven elkaar. Hij is er trots op dat Wonen Midden-Delfland al gemiddeld energielabel B heeft. ‘We hebben veel geïnvesteerd in zogenoemde no-regret maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.’

Foto: Joris den Blaauwen

PETER VAN LING (61)

Directeur-bestuurder van: Wonen Midden-Delfland (2.100 woningen in Midden-Delfland en Westland)

Rijdt: Fiat punto

Thuissituatie: getrouwd

Opleiding: Human Resources Management aan de HAN en MBA aan Business School Nederland

Nevenactiviteiten: duiker en duikinstructeur 

Snel resultaat
Het fijne van werken bij een corporatie is dat je snel resultaat ziet van je werk, zegt Van Ling. ‘Een dak boven je hoofd op een fijne plek is essentieel. Nu in coronatijd helemaal. Dat maakt het gigantische woningtekort waarmee we kampen extra schrijnend.’

Midden-Delfland is een plattelandsgemeente met drie kleine kernen tussen Rotterdam en Den Haag. De mogelijkheden voor nieuwbouw zijn er beperkt. De gemeente wil zo groen mogelijk blijven. ‘We moeten dus actief op pad voor nieuwbouwmogelijkheden, ook buiten de gemeentegrenzen.’

Per 31 december heeft Wonen Midden-Delfland 355 verhuureenheden overgenomen van de noodlijdende corporatie Vestia in buurgemeente Westland. Een win-win situatie vindt Van Ling: ‘Voorop staat dat het goed is voor de huurders van Vestia. Het is goed voor de gemeente Westland en de woningmarktregio, want de woningen blijven in het betaalbare segment of worden de komende jaren door Wonen Midden-Delfland daarnaar teruggebracht. En het is goed voor onze corporatie zelf omdat we nu met bijna 2.100 woningen in beheer groter zijn en dus financieel iets minder kwetsbaar.’

Moreel verplicht
‘Het is een kwestie van solidariteit en loyaliteit’, vindt Van Ling, ‘om te helpen de financiële problemen bij Vestia op te lossen. In de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden merkten we van heel dichtbij hoe groot die problemen zijn.’ De corporatie zit financieel zo klem dat ze niets kan bijdragen aan de regionale prestatieafspraken.

‘We zijn onderdeel van een mooi en gezond vangnet’ 

‘Ik heb me bij Vestia gemeld toen ik van collega-corporaties hoorde dat ze interesse aan het peilen waren om woningen over te nemen. Wij hadden geen brief gekregen want Vestia heeft in onze gemeente geen woningen. Ik voelde mij moreel verplicht ook te onderzoeken of wij konden helpen.’

Marktwaarde in verhuurde staat
In Westland werd dat een intensief traject van anderhalf jaar samen met de corporaties Arcade, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen. Het gaat om overname tegen marktwaarde in verhuurde staat inclusief een leningenportefeuille naar rato. Dat vraagt om informatie verzamelen over de onderhoudsstaat van de woningen, gesprekken voeren binnen de eigen organisatie, met de raad van commissarissen, de huurderskoepels, de gemeente, met collega-corporaties en met Vestia zelf. ‘We zijn het uiteindelijk eens geworden. We steken flink onze nek uit en raken met die overname de rand van onze financiële mogelijkheden.’

1 euro per woning per jaar
Daarbovenop kwam het voorstel van het Aedes-bestuur om de Vestia-problemen structureel op te lossen. Door als sector gezamenlijk financieel bij te dragen. Van Ling: ‘Mijn eerste reactie was: hoe kun je dat nou aan ons vragen? Wij dragen al zoveel bij!’ Nu is hij oprecht blij dat een meerderheid van de corporaties op 9 februari met het voorstel heeft ingestemd. Dat ze nu eindelijk als sector perspectief kunnen bieden aan de huurders van Vestia.

Foto: Joris den Blaauwen

Van Ling stemde ook voor. ‘Het volkshuisvestelijke belang staat voorop en dat laten we als sector zien. We zijn onderdeel van een mooi en gezond vangnet. Het financiële voorstel gaat om een bijdrage van 1 euro per woning per jaar. Dat is ook voor ons behapbaar. Zeker als je het vergelijkt met wat wij uitgeven aan nieuwbouw, onderhoud, aan de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting.’

Goed en betaalbaar
Wonen Midden-Delfland maakt nu plannen om in het voorjaar coronaproof kennis te maken met de voormalige Vestia-huurders. En Van Ling is zich met zijn medewerkers aan het voorbereiden op een nieuw koersplan voor de organisatie. Met daarin natuurlijk aandacht voor alle corporatiethema’s, waarvan beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen de belangrijkste zijn, wat Van Ling betreft. ‘Daarnaast willen we ook met de gemeente concreter maken hoe we onze woningen aardgasvrij kunnen maken.’

Van Ling realiseert zich dat verduurzamen van woningen bij veel huurders niet voorop staat, omdat zij vooral bezig zijn met overleven. ‘Me druk kunnen maken over natuur en milieu is een luxepositie. Ik hoop met mijn corporatiewerk eraan bij te dragen dat er voor meer mensen een goed en betaalbaar huis is.’ 

tekst: Margriet Pflug, foto’s: Joris den Blaauwen