Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2021

Feiten & Cijfers

Actieagenda Wonen: Samen werken aan goed wonen

1 minuten leestijd

Iedereen heeft recht op een geschikte en betaalbare woning in een prettige buurt. 34 organisaties hebben op initiatief van Aedes hun krachten gebundeld om dat te bereiken: hun Actieagenda Wonen is een aanbod aan het volgend kabinet. Ze kunnen er gelijk mee aan de slag als ook dat kabinet zijn bijdrage levert. Een aantal cijfers en feiten op een rijtje uit de Actieagenda Wonen.

Initiatiefnemer Martin van Rijn: ‘De urgentie is hoog. Wij hebben allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan. We nodigen een volgend kabinet uit om mee te doen.’

in het brede werkveld van wonen, bouwen zorg en ondersteuning hebben hun krachten gebundeld in de Actieagenda Wonen.

nieuwe woningen erbij in 10 jaar. In alle prijscategorieën, zowel huur als koop in gemengde wijken. Daarvoor leveren Rijk, provincies en gemeenten bouwlocaties. Besluitvorming en procedures moeten sneller. Een minister coördineert de woningbouwopgave.

De plannen van woningcorporaties
(gemiddeld per jaar):

- 25.000 sociale huurwoningen bouwen

- 3.500 flexwoningen realiseren

- 45.000 woningen isoleren en aardgasvrij-klaar maken

- 279 miljoen euro voor leefbaarheid

- 250 miljoen euro extra voor woningverbetering

- 40 miljoen euro om woningen levensloopbestendig te maken

- 0 procent huurverhoging boven inflatie

Wat is er voor nodig?

- Verhuurderheffing afschaffen in ruil voor investeringsafspraken
- Huurtoeslag voor bewoners blijft bestaan
- Financiering op basis van de Nationale Omgevingsvisie (2 miljard euro per jaar)
- Het Volkshuisvestingsfonds voor leefbaarheid structureel maken (300 miljoen euro per jaar)
- Een Koopstartfonds en een Rijksontwikkelfonds

Weten wat de 34 organisaties nog meer van plan zijn?

Lees het in de Actieagenda Wonen