Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Huurders Bo-Ex kiezen voor zelfbeheer

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Alle Drentse sociale huurwoningen bij elkaar
2. Natuurlijke drainage
3. Weer aan het werk
4. Huurders Bo-Ex kiezen voor zelfbeheer
5. Passieve woningen in Norg
6. Effectief rapporteren met RGS
7. Speels energiebesparen

In de Utrechtse wijk Lombok gaan huurders van Bo-Ex een steeds grotere rol spelen bij het beheer van hun sociale huurwoningen. Het initiatief hiervoor is genomen door huurdersorganisatie Toekomstclub507. Het zelfbeheer wordt gefaseerd ingevoerd.

Na drie jaar voorbereiding stemde een ruime meerderheid van de huurders in met grootschalig onderhoud en verbetering waarna de 353 woningen gemiddeld energielabel A hebben. Tegelijkertijd kozen de huurders voor zelfbeheer. Er komt een centraal kantoor in de wijk waar bewoners terechtkunnen voor onderhoudsklachten en sociale zaken.

Zelfbeheer betekent niet dat bewoners zelf gaan klussen

Zelfbeheer betekent niet dat bewoners zelf gaan klussen. Het werk wordt gedaan door professionals die worden aangestuurd door de daarvoor opgerichte zelfbeheerorganisatie. Deze stichting krijgt hiervoor budget van de corporatie. Zij denken dat de huurders betere service krijgen voor minder kosten. Bo-Ex verwacht dat bewoners zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen wijk en dat dit de saamhorigheid zal vergoten.

Gefaseerd
Het zelfbeheer wordt gefaseerd ingevoerd in een periode van twee jaar. Tijdens de start van het zelfbeheer werken mensen van Bo-Ex samen met de zelfbeheerorganisatie. Na afronding van de woningverbetering volgt eerst het sociaal beheer: begeleiding van bewoners die ondersteuning nodig hebben en bemiddelen bij overlast.

Later volgt ook het dagelijks beheer bij technische onderhoudszaken aan de woningen. De woningen blijven eigendom van Bo-Ex. De corporatie blijft zelf verantwoordelijk voor planmatig onderhoud, huurincasso en betalingsproblematiek.

Afstemmen
Esther Gruter van Bo-Ex vertelt dat het invoeren van zelfbeheer ingewikkelder is dan het lijkt. ‘We moeten zaken aanpassen in onze bedrijfsvoering en we helpen de huurders om het beheer professioneel te kunnen aansturen. Je moet goed afstemmen wat de corporatie doet en wat de huurders zelf doen.’

Meer weten? Mail Esther Gruter van Bo-Ex.

Zie ook de website van bewonersvereniging Toekomstclub507.

tekst: christine van eerd