Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Effectief rapporteren met RGS

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Alle Drentse sociale huurwoningen bij elkaar
2. Natuurlijke drainage
3. Weer aan het werk
4. Huurders Bo-Ex kiezen voor zelfbeheer
5. Passieve woningen in Norg
6. Effectief rapporteren met RGS
7. Speels energiebesparen

‘Rapporteren met behulp van het door Aedes ontwikkelde Referentie Grootboek Schema (RGS) en dit goed inrichten leidt tot efficiëntere, effectievere en kwalitatief betere rapportages’, zo oordeelt Cees Caro (niet op de foto). Hij is projectmanager van het project Verantwoordingsinformatie in één (dVin1) om het RGS in de praktijk te testen.

Met de introductie van RGS in maart 2019 is er een standaard beschikbaar waardoor corporaties cijfers met elkaar kunnen vergelijken. De rapportage is van een hoge kwaliteit. Daarnaast is de rapportage met één druk op de knop te versturen naar alle instanties waaraan een corporatie moet rapporteren.

Om ervaring op te doen hebben de corporaties Ymere en Rochdale in het project dVin1 hun al ingediende dVi 2018 nogmaals gemaakt, maar nu op basis van de nieuwe geautomatiseerde standaarden. Dat lukte niet in een keer, want de datakwaliteit bleek daarvoor nog niet op orde.

‘Wanneer het RGS volledig is ingevoerd levert het een efficiëntere, effectievere organisatie op met betere gegevens’

Cees Caro: ‘Bij de klassieke manier van rapporteren is dat niet zo erg, want dan kun je het aan de achterkant handmatig rechtzetten. Maar nu kom je niet meer weg met onvoldoende datakwaliteit. Wij zijn dan ook aan de slag gegaan met het verbeteren van onze data door de gegevens aan te vullen, steeds maar weer opnieuw tot de rapportage er volledig en geautomatiseerd uit kwam.’

Maandafsluiting
‘Wanneer het RGS volledig is ingevoerd levert het een efficiëntere, effectievere organisatie op met betere gegevens. We weten nu wat er mogelijk is en hebben ervaringen opgedaan met RGS en Standard Business Reporting (SBR). Het is bijvoorbeeld straks eenvoudig een maandafsluiting te maken. Hiermee kun je bestuurders vaker informeren, zodat zij voortdurend kunnen bijsturen waar nodig.’

‘Zo ver zijn we nog lang niet, maar het draagvlak is er. De partijen gaan nu stap-voor-stap verder met het verbeteren van de datakwaliteit, de processen en de systemen.’

Meer weten? Mail met Cees Caro.

Het Stappenplan datakwaliteit biedt u een handreiking om u op weg te helpen de datakwaliteit van uw corporatie te verbeteren.