Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Commentaar

De oplossing voor Joanne

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter

2 minuten leestijd

Joanne, een gescheiden moeder met twee dochters. Dolblij met haar nieuwe huis, in een fijne wijk. Deze drie dames krijgen in Den Bosch een kans om te wonen. Dat is al heel wat in tijden van woningnood. Weliswaar in een flexwoning, maar die biedt alles wat dit gezin nu nodig heeft. Een eigen plek voor de moeder, een eigen kamer voor de meiden. Het NOS Journaal bracht het vorige week treffend in beeld, aan de vooravond van wat een lang woondebat zou worden in de Tweede Kamer.

Het verhaal van Joanne laat zien hoe woningcorporaties dagelijks bezig zijn met het helpen van mensen die op zoek zijn naar een huis. Je kunt van mening verschillen of dat tijdelijke of permanente huizen moeten zijn, maar volgens mij gaat het uiteindelijk om een oplossing voor woningzoekenden.

Bij onze volksvertegenwoordigers lijkt de situatie van al die mensen eindelijk door te dringen. En ook het besef dat woningcorporaties een onmisbare rol spelen in de aanpak van de woningnood. Door bijvoorbeeld de verhuurderheffing af te schaffen, evenals de markttoets voor middenhuur. Dan kunnen corporaties echt aan de slag met de bouw van broodnodige huizen.

Daar is een Kamermeerderheid voor, dus ook een aantal coalitiepartijen. Het lijken bureaucratische oplossingen die ver van mensen afstaan, maar het zijn maatregelen die echt kunnen helpen. Er wordt zelfs gevraagd om de terugkeer van een minister van Volkshuisvesting. Het geeft maar aan dat de nood hoog is.

‘Wij willen en kunnen een deel van de oplossing zijn, maar eerst is dít kabinet aan zet’

Wij willen en kunnen een deel van de oplossing zijn. Door alles op alles te zetten om meer te bouwen dan we nu doen. Maar eerst is het kabinet aan zet. Dít kabinet, welteverstaan. Er wordt wat mij betreft in Den Haag te veel geschermd met ‘overleggen’ en ‘onderzoeken’. Dat staat in de eindfase van een kabinet eigenlijk voor doorschuiven naar de volgende bewindsploeg.

Daar heeft die gescheiden ouder of nog thuis wonende twintiger helemaal niets aan. De woningnood is nu, dit kabinet heeft de sleutel naar de oplossing in handen. Doe er dan ook iets mee. Wij blijven ondertussen doen waar we goed in zijn: mensen zoals Joanne helpen aan een thuis.   

foto: jeroen van kooten