Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2019

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

6 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer arbeidsmarktcommunicatie in Amsterdam, woninginspectie met drones in Almere, circulair mutatieonderhoud in Uithoorn, multifunctionele keigoedteams in Enschede en een buurtbarometer in Hoogeveen.

TALENT WERVEN

Rochdale heeft haar arbeidsmarktcommunicatie groots aangepakt. Met een gerichte campagne maakt de Amsterdamse corporatie duidelijk dat werken in de volkshuisvesting zinvol en inspirerend is.

De campagne bestaat uit een website en een serie online en offline advertenties. Essentieel zijn filmpjes waarin medewerkers vertellen wat hun werk mooi maakt. Daarbij wijzen ze op mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke relevantie van het werk. De arbeidsmarktcampagne helpt om het imago van Rochdale als werkgever te versterken en heeft een bredere uitstraling op de corporatiewereld.

Werkgeversimago
‘Corporaties doen nog weinig aan hun werkgeversimago’, zegt HR manager Jolina Kragtwijk. ‘Rochdale groeit en door het toekomstige verloop door pensionering van onze medewerkers, hebben we echt behoefte aan nieuw talent.'

‘Potentiële kandidaten oriënteren zich vooral digitaal. Daarom hebben we die werken-bij-website gemaakt die ook mobiel goed bereikbaar is. Daar kun je laten zien wat Rochdale te bieden heeft.’

Introductieprogramma
Specialist arbeidsmarktcommunicatie Silene Geuze: ‘Na een grondige voorbereiding van driekwart jaar ging eind 2018 de website live. Daar blijft het niet bij. Een volgende stap is het opzetten van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.’

‘Ook wil Rochdale stimuleren dat medewerkers hun eigen achterban wijzen op vacatures. De campagne werpt al vruchten af. Het aantal sollicitanten via de website is flink toegenomen.’

Meer weten? Mail naar Jolina Kragtwijk of Silene Geuze.

____________________________________________________________________________

WONINGINSPECTIE MET DRONES

Een drone ziet meer dan een onderhoudsinspecteur. Daarom experimenteert de Alliantie met de inzet van deze technieken om de status van het vastgoed te inspecteren. De allereerste dronevluchten boven corporatiewoningen vonden eind januari plaats.

In drie vluchten heeft een drone een woongebouw in Almere in kaart gebracht en de kwaliteit van het schilderwerk zeer gedetailleerd gefotografeerd. Elk scheurtje in het schilderwerk is te zien in een 3D-model. Het pand is sowieso toe aan een schilderbeurt. De dronebeelden worden vergeleken met de traditionele inventarisaties van de inspecteurs.

Makkelijk checken
Jasper ’t Hart, adviseur vastgoeddata, ziet voordelen voor de nieuwe techniek: ‘Een drone kan op plekken komen waar onze inspecteurs lastig of zelfs helemaal niet bij kunnen. Bovendien zijn gegevens van computers objectiever dan het menselijk oog.’

‘Het staat nog in de kinderschoenen. In de pilotfase onderzoeken we of het mogelijk is met kunstmatige intelligentie beelden van de drones automatisch om te zetten tot informatie.’ De eerste dronevluchten waren gericht op schilderwerk van kozijnen. Als deze pilot slaagt volgt een volgende waarbij wordt gekeken naar andere bouwelementen, zoals gevels en daken.

Dat laatste is bijvoorbeeld handig omdat de Alliantie steeds meer zonnepanelen op daken heeft. Met een drone is makkelijk te checken of die na een storm nog goed liggen. ‘De informatie via de drones helpt de inspecteurs om hun werk beter te kunnen doen’, benadrukt ’t Hart. ‘Hiermee kunnen corporaties betere inspectierapporten maken en ook onderling informatie uitwisselen over vergelijkbare gebouwen.’

Europese regelgeving
Voor woninginspecties met een drone hebben corporaties te maken met regelgeving. Voor Amsterdam kreeg de Alliantie nog geen toestemming om vluchten uit te voeren. In 2020 komt er Europese regelgeving voor onbemande drones.

Het testen van drones voor woninginspecties is een initiatief van het innovatieplatform De Corporatiewoning van de Toekomst dat in 2018 is opgericht. In dit innovatieplatform zitten negen corporaties: KleurrijkWonen, Haag Wonen, Woonlinie, Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en de Alliantie.

Meer weten? Mail naar Jasper ’t Hart van de Alliantie.

AFVAL IS GRONDSTOF

Eigen Haard heeft het mutatieonderhoud van een woning in Uithoorn circulair aangepakt. Materialen zijn zo veel mogelijk opnieuw gebruikt en nieuwe materialen zijn herbruikbaar. Met deze proef wil de corporatie ervaring opdoen met manieren om de aarde niet verder uit te putten.

Voor Eigen Haard is circulair werken een aanvulling op de ambitie om voor 2050 alle woningen CO2-neutraal te maken. ‘We willen onderzoeken wat er kan, zonder de betaalbaarheid en beschikbaarheid uit het oog te verliezen’, zegt senior adviseur strategie Ilse van Andel.

Bij de werkzaamheden is al het afval ter plekke gescheiden om het opnieuw te gebruiken. Het stucwerk is deels van leem en er is een circulaire keuken geplaatst, gemaakt van gerecycled materiaal en geheel in onderdelen te vervangen.

Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd

Eerste ervaringen
Enthousiast is zij over het isolatiemateriaal op cellulosebasis, van oude kartonnen dozen. Dit is veel gezonder dan werken met glaswol en werkt ook goed voor geluidsisolatie. Het materiaal is volledig circulair: als Eigen Haard er vanaf wil neemt de leverancier het terug. Uit de evaluatie op lagere termijn moet blijken wat de kosten zijn afgezet tegen de levensduur.

Van Andel: ‘Circulair werken is nog onontgonnen gebied. Niemand heeft kant en klare oplossingen. In deze mutatiewoning doen we de eerste ervaringen op. Die gebruiken we ook bij pilots voor renovatie en voor sloop/nieuwbouw.’

‘Het vinden van voldoende herbruikbare materialen zoals hang- en sluitwerk bleek bijvoorbeeld lastig. De markt voor bestaande materialen moet nog op gang komen. Als corporaties kunnen we daarin een rol spelen door die vraag te stellen.’

Meer weten? Mail naar Ilse van Andel van Eigen Haard. 

Klik op de link om in een filmpje de werkzaamheden bij circulair muteren te bekijken.

____________________________________________________________________________

MAATWERK MET MULTIFUNCTIONELE TEAMS

Minder huurachterstanden, minder overlast, beter contact met de bewoners. Dat zijn de resultaten van de ‘keigoed teams’ waarmee Domijn sinds een paar jaar werkt. Inmiddels zijn de teams goed ingebed in de organisatie van de Twentse corporatie.

De naam van de multifunctionele teams is te danken aan collega-corporaties De Key. Manager Wonen Lucas Fransen werd tijdens een werkbezoek in 2012 zeer geïnspireerd door de wijkteams van die Amsterdamse corporatie. ‘We zijn ermee aan de slag gegaan en hebben het een eigen sausje gegeven. Tukkers zijn toch anders dan Amsterdammers.’

In een keigoed team zitten collega’s vanuit dagelijks onderhoud, huurincasso, verhuur en wijkbeheer. Ze hebben een plek in de wijk: vijf in Enschede en twee in de dorpen Haaksbergen en Losser.

Zichtbaar in de buurt
Fransen: ‘Vroeger werkten de afdelingen nog wel eens langs elkaar heen. Nu nemen ze vanuit verschillende disciplines gezamenlijk beslissingen. Ze zijn zichtbaar in de buurt en bouwen een relatie op met de bewoners.’

Bij huurachterstand volgt niet meer een anonieme brief; iemand gaat langs en vraagt hoe de corporatie kan helpen. De klanttevredenheid over de incasso is inmiddels gestegen van een 5 naar een 7,5. De overlast neemt af door de preventieve aanpak.

Nieuwe initiatieven
De corporatie hoeft steeds minder brandjes te blussen. En er ontstaan nieuwe initiatieven vanuit de keigoed teams. Zoals een tuinenproject waarbij bewoners worden geactiveerd om rommelige voortuinen op te knappen.

De keigoed teams hebben beslissingsbevoegdheid en veel verantwoordelijkheid. Fransen wil geen regels en protocollen, maar echt maatwerk: ‘Elke situatie is anders en als je die samen afpelt kom je tot passende oplossingen.’

100 maten
Goede samenwerking in een keigoed team ontstaat niet vanzelf. Een coach begeleidt de teams bijvoorbeeld bij het nemen van verantwoordelijkheid. ‘Sommige medewerkers hadden behoefte aan meer kaders en dat willen we juist niet. Dan ga je in gesprek hoe je met minder regels kunt omgaan. Natuurlijk is er wel algemeen Domijn-beleid, maar daarbinnen mag je wat mij betreft met 100 maten meten.’

Meer weten? Mail naar Lucas Fransen van Domijn.

____________________________________________________________________________

BUURTBAROMETER

Er zijn dingen aan de hand in een buurt, maar wat is het precies? Als die vraag speelt, is het tijd voor een buurtbarometer. Woonconcept gebruikte dit instrument om te peilen wat er volgens de bewoners beter kan in de Verzetsbuurt in Hoogeveen.

Vanuit het wijkteam, waarin naast de woningcorporatie ook opbouwwerk, gemeente en politie vertegenwoordigd zijn, is vorig jaar het initiatief genomen voor een buurtbarometer. Tijdens een huisbezoek is aan de hand van een vraaglijst geïnventariseerd wat bewoners vinden van leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid.

Beeld wat er leeft
Jaap Jumelet, bewonersconsulent bij Woonconcept, heeft heel wat huisbezoeken afgelegd. ‘Het is fijn om bij de mensen binnen te mogen komen en met hen in gesprek te gaan. Zo krijg je een beeld wat er leeft in een buurt.’ De meeste mensen waar hij aanbelde lieten hem binnen. Een gesprek duurde soms wel een uur. De reacties waren heel divers.

Het wijkteam is nog bezig om de resultaten uit de gesprekken te ordenen. Oplossingen voor bijvoorbeeld gevoelens van onveiligheid worden gezocht in samenwerking met de bewoners. ‘We vinden het belangrijk dat de mensen zelf betrokken zijn. De eerste stap is dan ook de oprichting van een bewonersgroep.’

Meer weten? Mail naar Jaap Jumelet van Woonconcept.