Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2019

Feiten & Cijfers

Nieuwbouw sociale huurwoningen onder druk

2 minuten leestijd

Woningcorporaties hebben de ambitie om landelijk de woningbouwproductie op te voeren naar 34.000 sociale huurwoningen per jaar. Tot 2013 was er een duidelijke stijging in de productie te zien, maar sinds de invoering van de verhuurderheffing staat de nieuwbouw enorm onder druk. ‘Op deze manier kunnen wij niet optimaal voldoen aan de maatschappelijke taak die wij als corporatie hebben’, zegt Karin Laglas van woningcorporatie Ymere. 

‘Corporaties kunnen zo niet aan de woningvraag voldoen’


Karin Laglas, voorzitter directieraad van Ymere, in metropoolregio Amsterdam

‘De cijfers komen voor ons absoluut niet als een verrassing. Jaarlijks betalen wij 75 miljoen euro aan verhuurderheffing. Daar zouden we ook 400 nieuwe woningen voor kunnen bouwen. En dat terwijl de druk op de markt in onze regio al zo hoog is. Dat maakt de heffing des te heftiger voor ons. Het belemmert niet alleen de nieuwbouw, maar ook de inzet die we hebben op het gebied van renovatie, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huren.’

‘Bovendien is de hoogte van de heffing gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woningen. Doordat de druk op de markt hier zo hoog is, loopt de WOZ-waarde van ons woningbestand op en wordt het bedrag dat wij aan heffing betalen alleen maar hoger. Daardoor kunnen we minder bouwen.’

In de kou
‘Zo komen de corporaties in een negatieve spiraal terecht en kunnen we niet aan de woningvraag voldoen. En dat in een tijd waarin vooral starters het in onze regio al ongelofelijk moeilijk hebben. Bij iedere woning die je toewijst, laat je een enorme groep mensen in de kou staan.’

‘De verhuurderheffing moet dan ook meteen afgeschaft worden. Waarom moeten corporaties deze bedragen afdragen aan het Rijk terwijl de markt zo onder druk staat? Maar mocht de heffing blijven en onvermijdelijk zijn, is er morgen ook direct actie nodig.

‘De verhuurderheffing moet een andere administratieve grondslag dan de WOZ-waarde krijgen, zodat we de negatieve spiraal doorbreken. Op deze manier kunnen wij niet optimaal voldoen aan de maatschappelijke taak die wij als corporatie hebben.’

Bekijk meer feiten en cijfers over nieuwbouw.

tekst: jasper monster, bron: corporatiemonitor nieuwbouw