Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2019

Huisvesters van het volk

Hein Snellens

2 minuten leestijd

De woningnood in Valkenswaard is hoog in 1919. De florerende sigarenindustrie trekt werkzoekenden uit de omgeving, ook uit België. En zo kort na de Eerste Wereldoorlog zijn er bovendien veel vluchtelingen. Van de 946 gezinnen wonen er 153 met meerdere gezinnen in één huis. Ook als de vluchtelingen niet allemaal blijven, dan is er nog steeds een groot tekort. Een slechte zaak voor de orde en zedelijkheid in die gezinnen.

De kapelaan en een aantal notabelen zijn het er over eens: er moet dringend iets gebeuren. Als ze het goed aanpakken komen ze in aanmerking voor financiële ondersteuning uit Den Haag. Dus nemen ze het initiatief tot de oprichting van de Roomsch Katholieke Bouwvereniging Woningbelang. In het bestuur zijn alle standen vertegenwoordigd. 

Foto: Vincent van den Hoogen

Vanaf het eerste uur is sigarenfabrikant Hein Snellens (1890-1959) voorzitter. In het dorp staat hij bekend als ‘Pootje Snellens’ vanwege zijn manke been. Dat belet hem niet vol energie op pad te gaan voor Woningbelang.

Snellens is een echte netwerker. Wekelijks heeft hij contact met de gemeente. Hij verblijft regelmatig in Den Bosch bij het provinciebestuur en gaat ook naar Den Haag als dat nodig is. Het vrijwillige bestuur komt een paar keer per week bijeen in het dorpscafé. Hun loon: drie sigaren en twee consumptiebonnen per vergadering.

De gemeente verkoopt vlot bouwgrond aan Woningbelang en werkt op alle fronten mee. Al in september 1920 kan de bouw beginnen van 62 woningen. De woningen op de foto zijn uit 1948. De oudste woningen die het 100-jarige Woningbelang nog in beheer heeft. Hein Snellens is 40 jaar lang bestuursvoorzitter van Woningbelang gebleven tot zijn overlijden in 1959.

In de canon volkshuisvesting vindt u meer over de geschiedenis van sociale woningbouw.

tekst: margriet pflug