Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2018

De Stelling

Soepeler regels voor mus en vleermuis een goede zaak

2 minuten leestijd

Woningen die een nul-op-de-meter-renovatie ondergaan worden voortaan standaard voorzien van nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Dat bepaalt de nieuwe gedragscode Natuurinclusief renoveren. Beschermde soorten vinden zo makkelijker een nestplek en de verduurzaming van corporatiewoningen loopt minder vertraging op.

‘Niet minder streng, wel slimmer en goedkoper’

‘De bedoeling van de gedragscode is om goed beheer van flora en fauna op een slimmere manier te bereiken. Voordat we woningen renoveren, spreken we precies af wat we gaan doen. Omdat er overeenstemming is over de maatregelen en voorzieningen voor de vogels en vleermuizen, hoeven bouwers die onder NOM Keur werken geen vergunning meer aan te vragen. Voordeel: een natuurvriendelijk en voorspelbaar (bouw)proces, dat ook nog eens significant goedkoper is. Maar blijft staan dat wie zich niet aan de spelregels van de code houdt zijn NOM Keur verliest en zich schuldig maakt aan een strafbaar feit. Dus niet minder streng, maar wel veel beter, slimmer en goedkoper.’
Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling

‘Laat nieuwe regels gelden voor alle renovaties’

‘De nieuwe gedragscode geldt vooralsnog alleen bij nul-op-de-meter-renovaties. Als wij als corporaties onze duurzaamheidsambities willen realiseren, is het een goede zaak om de minder strenge eisen ook toe te passen op alle overige duurzaamheidsgerichte onderhoudsactiviteiten. De huidige regelgeving blijft ingewikkeld en tijdrovend en leidt tot vertragingen die we ons niet kunnen veroorloven. De toepassing van de Wet Natuurbescherming is verworden tot bureaucratisch, juridisch precisiewerk, wat op korte en lange termijn niet in het belang is van de flora en fauna in Nederland.’
Maarten van Gessel, directeur-bestuurder Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken in Hilversum

‘Geen vrijbrief voor corporaties’

‘De nieuwe gedragscode is een doorbraak, maar nog een kleine stap. Door bij nul-op-de-meter renovaties standaard voorzieningen op te nemen voor vogels en vleermuizen, zorg je ervoor dat er altijd nestplaatsen voor hen beschikbaar zijn. Toch is de code niet per se minder streng, het is zeker geen vrijbrief voor corporaties. De nieuwe Wet Natuurbescherming leent zich voor dit soort proactieve natuurbescherming. Wat ons betreft mag deze aanpak gaan gelden voor alle renovaties. Als Vogelbescherming hebben we actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de gedragscode en we zijn tevreden met het resultaat. Nu moet de gedragscode echter nog wel goed worden nageleefd.’
Jip Louwe Kooijmans, teamhoofd Vogelbescherming Nederland

‘Meer kennis nodig over effect van maatregelen’

‘Natuurinclusief renoveren en bouwen zijn geweldige ontwikkelingen. Hierdoor kunnen mensen in hun directe woonomgeving blijven genieten van de natuur. Wij zien de nieuwe regels vooral als praktisch beter toepasbaar. Het doel blijft om kwetsbare natuur te behouden, niet om ontwikkelingen tegen te houden. Wij maken ons nog wel grote zorgen om het lot van de vleermuizen. Die zijn namelijk erg kwetsbaar en van veel maatregelen is nog niet bewezen of ze werken. We willen onze kennis daarover graag uitbreiden en daar kunnen woningcorporaties bij helpen. Het zou immers jammer zijn als de overheid toch weer terug moet grijpen op de strengere variant.’
Piet Bergers, directeur Zoogdiervereniging

TEKST: JOSÉ DE VREEDE