Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2018

Commentaar

Partners in wonen

Marnix Norder, voorzitter Aedes

2 minuten leestijd

Elke gemeente heeft te maken met een aantal hoofdthema’s op de woningmarkt: voldoende en betaalbaar woningaanbod, verduurzaming en maatwerk voor mensen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Maar dat betekent nog niet dat je kunt praten over dé Nederlandse woningmarkt. Wonen is lokaal. Dat blijkt ook in dit Aedes-Magazine weer.

Wethouders uit drie gemeenten vertellen over de opgaven waar ze voor staan. De een wil inspelen op meer alleenwonenden. De ander op het aanbod van voldoende eengezinswoningen en het huisvesten van ouderen in kleine, geschikte woningen in hun vertrouwde buurt. Juist daarom maken we lokaal afspraken over wonen, zodat de wethouder, de woningcorporatie en de huurder tot de beste oplossing kunnen komen voor hun gemeente.

Nog een maand en dan gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Overal doen corporaties mee aan lokale discussies over wonen, zodat er uiteindelijk goede woonplannen komen in de verschillende college-akkoorden. Woonplannen die ook aansluiten bij onze ambities uit de Woonagenda; meer nieuwbouw, verduurzaming, betaalbare huurwoningen en maatwerk.

Dus nieuwe wethouders en nieuwe raadsleden, zoek echt de samenwerking met corporaties. Zij hebben kennis van zaken. Ze kunnen en willen aan de slag. Daarvoor is ook uw inzet nodig. U bent verantwoordelijk voor zorg en welzijn, dus neem de regie. Ga om de tafel met zorg- en hulpverleners en corporaties, want in de wijken en buurten gebeurt het. En stop met eindeloos vergaderen, hak knopen door. Zorg in ieder geval voor voldoende bouwlocaties tegen een sociale prijs. Veel gemeenten willen meer woningen bouwen; van appartementen voor ouderen dichtbij voorzieningen, betaalbare huurwoningen voor starters tot tijdelijke huizen voor gescheiden ouders. Mits er aan de grond zoveel mogelijk geld verdiend kan worden. Die kortetermijnverdiensten van vandaag gaan vaak niet samen met wat er morgen en overmorgen nodig is op de woningmarkt. Bouw dus voor de toekomst, niet voor de portemonnee van vandaag. Woningcorporaties zijn daarbij uw ‘partners in wonen’.

FOTO: JEROEN POORTVLIET