Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2018

Column

Lokale loyaliteit?

Marco de Wilde is directeur-bestuurder Veluwonen in Eerbeek

2 minuten leestijd

In Apeldoorn organiseren de vier corporaties die daar werken elke twee jaar een grote bijeenkomst voor belanghouders. Lokale politici waarderen deze middag erg en zijn ruim aanwezig. Deze keer wilden wij met hen praten over de thema’s ‘kwetsbare wijken’ en duurzaamheid.

Na het gezamenlijke begin, vond ik mezelf met meerdere raadsleden terug aan een gesprekstafel over duurzaamheid. De openingszin van het VVD-raadslid was dat de ambitie van de corporaties hem aangenaam verraste. Leuk om te horen. Natuurlijk was de vervolgvraag van de raadsleden of er niet nóg een tandje bij kon. ‘Zeker’, antwoordde ik. ‘Wel twee. Maar daar hebben we jullie dan bij nodig.’ En zo kwam het gesprek op de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting, de (dubbele) passendheidstoets, de beknellende regeldruk, de parameters van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en zo meer. Dat soort gesprekken voeren wij vermoedelijk allemaal regelmatig.

Elke keer weer vallen mij dan een aantal dingen op. Gemiddeld genomen zijn lokale politici verbaasd over de omvang en de impact van de Haagse heffingen. Dat vanaf 2020 zo’n 25 procent van de huur opgaat aan verhuurderheffing en vennootschapsbelasting… Ze hebben meestal geen idee. Dat de lokale duurzaamheidsambities decennia eerder zijn te realiseren als die heffingen worden afgebouwd of omgevormd… Ook daarvan hebben ze meestal geen idee. Vervolgens mondt het gesprek zeer regelmatig uit in de vraag wat ze voor ons in Den Haag kunnen doen.

Lokale politici, is mijn conclusie, zitten gevangen in een loyaliteitsdilemma. Enerzijds volgen ze de ideologische Haagse partijlijn. Anderzijds zien ze de vaak contraproductieve lokale consequenties. Onlangs werd dat weer prachtig geïllustreerd. Terwijl de voltallige gemeenteraad van Brummen mij met klem verzocht alsjeblieft niet alle vrijesectorwoningen te verkopen, werd in Den Haag de motie-Koerhuis aangenomen. Die stelde feitelijk dat corporatiedirecteuren die vrijesectorwoningen houden (ik citeer Koerhuis in De Telegraaf) ‘zichzelf verrijkende bazen’ zijn.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ik vraag lokale politici niet om hun partijloyaliteit op te geven. Wel nodig ik ze van harte uit om samen nadrukkelijker een ander lokaal geluid te laten horen in Den Haag. Daar wordt iedereen beter van. En de sfeer knapt er ook nog eens enorm van op.

marco.dewilde@veluwonen.nl

foto: babet hogervorst