Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2018

Goedemorgen

Janita Tabak

Commissaris bij Beter Wonen IJsselmuiden

3 minuten leestijd

Erop toezien dat de woningcorporatie een goede koers vaart en het bedrijf gezond houdt. Daar is de commissaris verantwoordelijk voor. Deze keer drinken we koffie met commissaris Janita Tabak in Kampen, terwijl Droppie de kat rondjes door de kamer rent. ‘Als voorzitter ontregel ik graag een beetje.’

De corporatiesector was nieuw voor Janita Tabak toen zij in 2011 voor het eerst aantrad als wethouder in Kampen. Tabak. ‘In dat ambt ben ik gaan zien dat we in Nederland veel te danken hebben aan onze sociale woningbouw: stedelijke kwaliteit, gelijkwaardigheid tussen mensen. Corporaties vertegenwoordigen een enorme kracht. Hoe uniek dat is in Europa realiseer je je pas als je je erin verdiept.’ Sinds 2014 gebruikt Tabak haar kennis van de volkshuisvesting in haar rol als huurderscommissaris bij Beter Wonen in IJsselmuiden. Tabak voelt zich niet de vooruitgeschoven post van de huurders. Wel hecht ze aan goed contact met huurders. Niet alleen in de formele overleggen met de huurdersvereniging. ‘Jaarlijks gaan mijn collega-commissarissen en ik bij een paar huurders op de koffie. Dan neem ik een zelfgebakken taart mee. Het blijft leuk om te zien hoe mensen wonen en hun ervaringen te horen.’

Bellen en mailen
Ook in contact met de corporatie wil Tabak de afstand zo klein mogelijk houden. ‘Hoe meer afstand er is, hoe groter de kans dat je dingen mist.’ De RvC spreekt niet alleen het managementteam jaarlijks, maar ook de rest van de organisatie. ‘Het is nog nooit nodig geweest, maar ik wil dat alle medewerkers – niet alleen de managers – zich vrij voelen om me te bellen of te mailen mocht er iets aan de hand zijn.’ Wel vanuit rolbewustzijn. Een commissaris is geen onderdeel van het team. ‘Ik kom om informatie te halen. Om te peilen en om een relatie te onderhouden. Dat is een heel andere rol dan die van de directeur-bestuurder.’

Foto: Herman Engbers

Vertrouwen ontstaat in een gezonde werkrelatie en onderlinge verstandhouding. Tabak ziet het als de kern van haar werk om daar voortdurend aan te bouwen. ‘Het gaat om mensen. Om sensitiviteit. Op papier kan je zoveel regelen als je wil. Gedrag regel je er niet mee. Ook niet met de voor RvC’s verplichte geschiktheidsmatrix van de Autoriteit woningcorporaties.’ Kaders spreek je af om veiligheid te waarborgen in tijden van zwaar weer. De RvC spreekt bijvoorbeeld jaarlijks met het managementteam. Het verslag daarvan gaat niet naar de directeur-bestuurder, vertelt Tabak. Om er zeker van te zijn dat de MT-leden zich helemaal vrij voelen om te kunnen zeggen wat zij denken, onder alle omstandigheden.

Juist door oog te hebben voor de mens achter de rol en te zorgen voor een goede sfeer tijdens vergaderingen, ontstaat er ruimte voor een stevig gesprek en goede besluitvorming, merkt Tabak. ‘En als voorzitter ontregel ik graag een beetje. Als je routines en patronen doorbreekt, dan ontspannen mensen meteen en zijn ze veel opener in een gesprek’, zegt Tabak. ‘Mijn theaterachtergrond komt me dan goed van pas.’

Accountantskosten
Tabak is niet zo gelukkig met de tendens naar schaalvergroting door de eisen waaraan alle corporaties moeten voldoen, ongeacht hun omvang. ‘Kleine corporaties moet je juist koesteren omdat die juist heel goed producten, diensten en afnemers bij elkaar kunnen brengen.’ De maatvoering in regelgeving is voor kleine corporaties als Beter Wonen een beetje zoek. Zichtbaar kwaad maakt Tabak zich over de accountantsverplichtingen. ‘We zijn dit jaar met enorme accountantskosten geconfronteerd vanwege de verplichte waardering op marktwaarde. Daar zijn we als RvC met gestrekt been ingegaan. Je bent als maatschappelijke organisatie overgeleverd aan de woekertarieven van een volledig commerciële partij. Gedwongen door de overheid. Ik vind dat een slechte zaak.’

Dit jaar zwaait Tabak af bij Beter Wonen omdat ze waarschijnlijk weer raadslid wordt in Kampen. Dat is volgens de regels van de Governancecode. Tabak: ‘Maar ik ben vast van plan om buiten Kampen weer een commissariaat bij een corporatie te doen. Ik heb er veel plezier in een steentje bij te dragen aan het betaalbaar wonen.’

Foto: Herman Engbers

JANITA TABAK (47)

Huurderscommissaris en voorzitter RvC bij Beter Wonen IJsselmuiden. De raad van commissarissen heeft vijf leden, twee vrouwen en drie mannen.

WERK: Zelfstandig adviseur in de culturele sector

STUDIE: Theaterschool en Master kunstmanagement en -beleid Universiteit Utrecht

WOONT IN: Kampen

REIST: per trein of met een gebutste Renault Clio

In de periode 2011-2014 was Janita Tabak PvdA-wethouder in Kampen met wonen in haar portefeuille. Zij was lid van een VNG-klankbordgroep voor de nieuwe Woningwet.

Bij de gemeenteraadverkiezingen 2018 is Tabak PvdA-lijsttrekker in Kampen en wordt waarschijnlijk weer raadslid. Daarom stopt zij als commissaris bij Beter Wonen. 

tekst: margriet pflug