Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2018

Opinie

‘Ervaar hoe leuk het is om samen de verduurzaming te versnellen’

Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld

3 minuten leestijd

De Vliegende Brigade van CO2-coaches is een team van zo’n 45 vrijwillige corporatie-experts in duurzaamheid die klaar staan om collega-corporaties te helpen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid. Liesbeth Brouwer-de Jong, bestuurder van Woningstichting Barneveld vertelt wat de CO2-coaches voor de sector kunnen doen.

Samen komen we verder. Zo eenvoudig is het gewoon. In de Aedes-Woonagenda hebben woningcorporaties afgesproken om in 2050 CO2-neutrale woningen te hebben. Om dit doel te halen, helpt het als corporaties samenwerken. Sommige corporaties hebben al veel kennis en ervaring over duurzaamheid in huis en delen die graag met collega-corporaties. Daarom doet onze corporatie mee met de door Aedes in het leven geroepen Vliegende Brigade van CO2-coaches. Onze projectmanager Ontwikkeling en Techniek Afke Rond is één van die ruim 40 opgeleide CO2-coaches. Zij gaat twee of drie andere corporaties in onze regio ondersteunen. Mooi dat we zoiets als vereniging voor elkaar krijgen. 

Aedes en de aangesloten woningcorporaties werken met partnerorganisaties samen aan vernieuwing in de corporatiesector. Dit doen zij onder de vlag van de Vernieuwingsagenda onder meer op het thema Duurzaamheid. De Coalitie Duurzaamheid heeft onder meer de Routekaart CO2-neutraal 2050 ontwikkeld.

De gemeente Barneveld liet vorig jaar tijdens een gesprek weten dat zij ons graag nog wat ambitieuzer zag: waarom niet al in 2035 alle woningen CO2-neutraal? Die uitspraak triggerde mij om samen met andere corporaties goed na te denken over onze verduurzamingsaanpak en het tempo daarvan. Daarom heb ik mij aangesloten bij de Coalitie Verduurzamen van Aedes. Hierin werken corporaties samen met partnerorganisaties aan vernieuwing. Samen hebben we bijvoorbeeld de Routekaart CO2-neutraal 2050 ontwikkeld (zie kader, redactie). Dit instrument geeft iedere corporatie een beeld van de maatregelen die in de specifieke lokale situatie nodig zijn om de CO2-doelstelling te halen.

Illustratie: Han Hoogerbrugge

Isolatie, installaties en bewoners
We weten inmiddels dat we onze aanpak moeten intensiveren en versnellen. Ook om de doelstelling in 2050 te halen. Dat jaartal stellen we vooralsnog dus niet bij. Voor onze corporatie betekent die intensivering dat we in de bestaande woningen volop inzetten op een goed geïsoleerde buitenkant. Daarmee verminderen we de vraag naar warmte. Daarnaast kijken we hoe we het gedrag van bewoners kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door samen met de gemeente en de huurdersorganisatie voorlichting door energiecoaches te organiseren. Wij richten ons hierop vanuit de keuze ‘duurzaamheid draagt bij aan betaalbaarheid’. Met onze nieuwbouw sorteren we voor op de toekomstige wetgeving Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Ondertussen doen we ervaring op met installaties waarmee we zo CO2-arm mogelijk kunnen voldoen aan de resterende vraag naar warmte, bijvoorbeeld met luchtwarmtepompen. Daar valt nog veel te winnen. We onderzoeken welke innovaties hier de komende jaren te verwachten zijn.

De Vliegende Brigade van CO2-coaches is een onderdeel van de Vernieuwingsagenda. Er zijn nu 45 van deze vrijwilligers beschikbaar. Deze corporatie-experts in duurzaamheid volgden allemaal de training tot CO2-coach. Zij staan klaar om collega-corporaties te helpen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid.

Regionaal en lokaal
Een les die wij hebben geleerd is: ga gewoon aan de slag. Alleen door te doen, boek je resultaten. Op die manier krijg je oog voor oplossingen in plaats van voor obstakels en onmogelijkheden. Dat is een ervaring die Afke als CO2-coach aan andere corporaties kan overbrengen. Ik kan me ook voorstellen dat een collega-corporatie van haar wil weten met welke partijen ze in de regio kunnen samenwerken. Het maken van regionale afspraken is ontzettend belangrijk bij het verduurzamen van onze woningen. Het is niet altijd mogelijk duurzame energie op of in de woning op te wekken. Corporaties zullen samen met bijvoorbeeld gemeenten moeten kijken welke andere vormen van energieopwekking mogelijk zijn, bijvoorbeeld met warmtenetten die zijn aangesloten op bodemwarmte. Een CO2-coach uit de Vliegende Brigade kan een corporatie helpen dat gesprek te voeren. Op lokaal niveau kan dat bij het maken van de prestatieafspraken. Als een corporatie met behulp van de routekaart keuzes heeft gemaakt, kan zij aan de gemeente en de huurdersorganisatie laten zien hoeveel woningen zonnepanelen krijgen, of nul-op-de-meter worden. Afke en de andere CO2-coaches kunnen helpen bij de voorbereiding van die gesprekken. Meedenken hoe je duidelijk kunt maken dat er meerdere wegen naar Rome leiden als het om verduurzaming gaat.

Ik roep corporaties op om deel te nemen aan de Vliegende Brigade. Ervaar hoe leuk het is om in samenwerking verder te komen en onze verduurzamingsopgave te versnellen. Maak gebruik van de kennis en ervaring die collega-corporaties graag willen delen.