Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2017

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

Doetinchem, Sittard, Nijmegen

4 minuten leestijd


ONSHUIS: WONING VOOR KWETSBARE JONGEREN

Kwetsbare jongeren zonder zorgindicatie, die om wat voor reden dan ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, maar wel een woning nodig hebben, kunnen in Doetinchem vanaf deze maand terecht bij OnsHuis. Bedacht door de 29-jarige Hisham el Doeri, die zelf tijdens een moeilijke periode in zijn leven geen vaste woonplaats had.

‘Ik wil voorkomen dat dit anderen ook overkomt’, zegt El Doeri (links op de foto) over zijn initiatief. Hij zocht de samenwerking met Sité Woondiensten, die om te beginnen één woning beschikbaar stelt. El Doeri is daar hoofdbewoner, een aantal jongeren huurt er een kamer. Doel is om hen binnen negen maanden op weg te helpen naar zelfstandig wonen. El Doeri werkt daarbij ook samen met stichting PakAN, De Onderwijsmaker en het Platform Armoedebestrijding Doetinchem.

‘Vanuit de overtuiging om ons extra in te zetten voor kwetsbare groepen, zijn we tot deze mooie samenwerking gekomen’, vertelt Els Birkenhäger (niet op foto), manager Wonen en Strategie bij Sité. ‘Als er maatwerk nodig is, dan zoeken we naar dit soort oplossingen.’ Tijdens het verblijf van maximaal negen maanden in OnsHuis, schrijven de jongeren zich in voor een zelfstandige woning. Mochten zij daarna niet ingeloot zijn, dan zorgt Sité dat ze een fijne plek krijgen om te wonen. De komende weken klust El Doeri samen met de jongeren in de woning. Naar verwachting wonen de eerste jongeren er begin maart. 

Om beter aan te sluiten bij wat bewoners nodig hebben, werken woningcorporaties met hen en maatschappelijke organisaties aan slimme oplossingen. Lees meer over hoe woningcorporaties met vernieuwing bezig zijn of bekijk het dossier Bijzondere doelgroepen.

FOTO: TON VAN VLIET

SLIMME VEILIGE SLOTEN

In de Sittardse wijk Sanderbout gaat ZOwonen sociale huurwoningen voorzien van digitale sloten. De corporatie onderzoekt of met dit experiment het aantal woninginbraken is terug te dringen. Tijdens een informatieavond kregen de bewoners uitleg over het gebruik. 

De sleutel bestaat uit een staafje met een chip waarin een digitale code zit. Het slotbeslag is inbraakbestendig. Bij verlies of diefstal van de sleutel kan de corporatie of de fabrikant de code op afstand wissen. Van de 50 bewoners die voor de proef in aanmerking komen, doen er 34 mee. De bewoners vinden het vooral belangrijk dat ze zich door deze sloten veiliger voelen. Een van de aanwezigen wilde weten of de sleutels op afstand ‘gehacked’ kunnen worden, zoals dat mogelijk is met digitale autosleutels. Dat is niet het geval; slot en sleutel kunnen alleen met elkaar communiceren als de sleutel in het slot zit. De nieuwe sloten kosten de huurders niets. De corporatie investeert 30.000 euro in de slimme sloten. In juli beslist de corporatie of het experiment is geslaagd en of ze de digitale sloten ook in andere buurten gaat aanbrengen.

Om buurten leefbaar te houden en huurders beter te bedienen werken woningcorporaties samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan slimme oplossingen. Lees meer over hoe woningcorporaties met
vernieuwing bezig zijn of bekijk het dossier Leefbaarheid

HUIS VERWARMT BEWONERS, NIET ZICHZELF

Tja, die buitenmuur oogt als één groot, saai, grijs vlak. Maar dat is dan ook het enige minpuntje van het ActiveWarmth All Electric-huis in de Nijmeegse wijk Tolhuis. Woningbouwstichting De Gemeenschap startte hier in een modelwoning een experiment waarbij ze op een heel vernieuwende manier keek naar de verwarming.

In de woning zijn geen radiatoren of andere zichtbare warmtebronnen te bekennen. De verwarming is een dunne mat van kunstrubber die onzichtbaar is verwerkt in de strakke wanden waarin ook sensoren zitten. Zodra de sensorthermostaat de aanwezigheid van bewoners opmerkt, beginnen de wanden warmte uit te stralen. Kamers worden dus alleen verwarmd wanneer dat nodig is. Binnen een kwartier zijn de wanden acht graden warmer. Die snelle reactietijd zorgt ervoor dat het huis comfortabel blijft.

Ketenaanpak
De woning is fors gerenoveerd. In de wanden zit naast de innovatieve verwarming de infrastructuur van de elektra. Isolatie van onder meer de vloer, de spouw en het dak is een ander cruciaal onderdeel van het concept. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht. Deze complexe combinatie van bouwmaterialen en installatietechniek vraagt om een integrale ketenaanpak van de corporatie, de aannemer, het verwarmingsbedrijf en de leveranciers van wandverwarming. Ook de TU Eindhoven is bij de ontwikkeling en monitoring van het experiment betrokken. Voor de renovatie kende deze jaren 70 hoekwoning de voor die bouwperiode kenmerkende problemen: geluidsoverlast en een vochtig binnenklimaat.

Comfortabel
De bewoners, een gezin met vier kinderen en een hondje, zijn na de renovatie in het huis komen wonen. Na negen maanden heeft De Gemeenschap hun energieverbruik en ervaringen uitgebreid geëvalueerd. De conclusie: de beloftes van deze nieuwe manier van verwarmen worden waargemaakt. De bewoners ervaren een comfortabele warmte en ze horen geen hinderlijke geluiden van de buren. In combinatie met voldoende zonnepanelen wekt de woning evenveel energie op als het verbruikt, conform de berekeningen. De woning kan zelfs met 26 zonnepanelen toe in plaats van de 30 die zijn geïnstalleerd.

De Gemeenschap kijkt nu hoe zij dit soort energetische maatregelen kan toepassen in woningen in bewoonde staat. Ook onderzoekt de corporatie samen met de twee bedrijven manieren om de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen met een hogere opbrengst.

Woningcorporaties werken met elkaar en met externe partijen aan duurzame en comfortabele woningen voor huurders nu en in de toekomst. Lees meer over hoe woningcorporaties met
vernieuwing bezig zijn of bekijk het dossier Energie en duurzaamheid.

Tekst: Marjon van Weersch en Hanneke Nagtzaam