Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2017

De Galerij

Stelling: Corporaties moeten gaan verevenen

2 minuten leestijd

Bij verevening geven ‘rijkere’ corporaties geld aan armere corporaties, in een gebied waar meer behoefte is aan investeringen. Verevening kan ook inhouden dat de ‘rijkere’ corporatie investeert in een gebied waar de lokale corporatie niet in staat is te investeren.

Paul Tholenaars, directeur Wonen bij woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven
‘We doen dit allang. Zo bouwen wij nu projecten buiten ons oorspronkelijke werkgebied – maar binnen onze woningmarktregio – waar een lokale corporatie niet in staat is te investeren. Veel corporaties zullen uit eigen beweging volgen als de kasstroom gezond is, niet te verwarren met de investeringsruimte. We moeten wel uitkijken dat we dit als sector niet massaal gaan doen: bij grote geldstromen naar krimpgebieden of de Randstad heeft dat effect op meer dan alleen volkshuisvesting.’

‘Verevenen doen wij allang’

Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie in Rotterdam
‘Ik ben zeker voorstander van verevening. We werken in onze stad hard aan de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en er is nog veel te doen. De laatste berekeningen laten zien dat onze corporaties een lage bestedingsruimte hebben. Ik heb begrip voor de opgave in de andere regio's en huurders moeten daar goed bediend worden, maar onze stad heeft een opgave die het Rotterdamse overstijgt. Ik roep corporaties van elders graag op om hun solidariteit met de Rotterdamse corporaties te vertalen naar een gezamenlijke opgave.’

Frank van den Broek, directeur bij huurdersorganisatie De Bewonersraad Friesland
‘Bij een landelijk vereveningsfonds zul je zien dat Fries geld gebruikt wordt voor sociale woningbouw in de Randstad. Terwijl hier nog zoveel te doen is. De Friese corporaties kunnen beter nu investeren in deze provincie, voordat landelijke verevening een feit is. En als de rijkere corporaties hun armere Friese broeders kunnen helpen, moeten ze dat ook vooral doen.’

‘Friese corporaties kunnen beter nu investeren in deze provincie’

Frans Kooiker, directievoorzitter bij woningcorporatie De Woonplaats in Enschede
‘Ik ben op zich niet tegen verevening. Maar ga nu eerst eens aan de slag volgens de nieuwe Woningwet. Via het overleg van gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Als ze er niet uitkomen, kan de gemeente naar minister Blok stappen. Maar dat lijkt niet nodig blijkt uit de indicatieve bestedingsruimte die de minister bekendmaakte: er is voldoende investeringsruimte in alle woningmarktregio’s. Benut die. En áls uiteindelijk toch blijkt dat er onmogelijkheden ontstaan, is het vroeg genoeg om daarvoor maatwerkoplossingen op bovenregionale schaal te ontwikkelen.’

‘De politiek moet kiezen: welke opgaven wel en niet’

Walter Hamers, bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Talis in Nijmegen
‘De vraag of we moeten verevenen is een gepasseerd station. We doen het namelijk al: denk aan de verhuurderheffing en de korting daarop, bijvoorbeeld voor corporaties die investeren in Rotterdam-Zuid. Corporaties uit andere regio’s betalen voor die korting. De politiek moet nu keuzes maken: welke opgaven wel en welke niet? 2,4 miljoen huurwoningen verduurzamen of investeren in Rotterdam-Zuid? We kunnen niet alles doen, dat is too much.’

Platform31 verkent op dit moment met corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en adviesbureaus het belang van en de behoefte aan verevening. Meepraten? Mail naar anouk.corel@platform31.nl 

Meepraten op De Galerij? Dat kan! Eind maart verschijnt de nieuwe stelling op Aedes.nl.

Tekst: Quinten Snijders