Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2017

Commentaar

Op de agenda

Marnix Norder, voorzitter Aedes

1 minuten leestijd

Begin januari ben ik begonnen als voorzitter van Aedes. Op een bijzonder moment, want er breekt een belangrijke periode aan. De samenleving doet terecht een beroep op corporaties om bij te dragen aan verschillende opgaven.

Meer huizen bouwen die betaalbaar zijn voor een brede groep mensen. Meer woningen verduurzamen. En inzet voor mensen die om welke reden dan ook hulp nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen wonen. Daar zijn corporaties al volop mee bezig en daar staan we voor. Dit blijkt ook uit de gesprekken die ik de afgelopen weken had met corporatiemedewerkers en -bestuurders, huurders, gemeenten en andere maatschappelijke partners.

Zo vlak voor de verkiezingen en de kabinetsformatie zijn we bezig met het veiligstellen van de belangen van huurders en corporaties. Corporaties kunnen en willen veel betekenen, en doen dat natuurlijk allang. Maar om meer van onze maatschappelijke taken te kunnen doen, hebben we ook ruimte nodig van de politiek. Ik zie wekelijks met eigen ogen hoe corporaties het verschil maken, in wijken en buurten en voor bewoners. We hebben dus echt iets te bieden en kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen waar bewoners tegenaan lopen.

Betaalbaar wonen, meer bouwen, meer verduurzamen en meer mogelijkheden om aangepast te wonen. Die vier punten wil ik agenderen in Den Haag. Want wij als corporaties kunnen hierin samen met onze partners de komende jaren nog een enorme slag maken. Zullen we dit eens op de agenda zetten?

foto: Jeroen Poortvliet