Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2017

Goedemorgen

Marga Bekker

Commissaris bij woningcorporaties Havensteder en Woonbedrijf

3 minuten leestijd

Erop toezien dat de woningcorporatie een goede koers vaart en het bedrijf gezond houdt. Daar is de commissaris verantwoordelijk voor. Deze keer gaan we op pad met commissaris Marga Bekker. ‘Als je 45.000 huurders hebt en 100 klachten, mag je niet zonder meer aannemen dat de rest dus tevreden is.’

Beleid maken heeft heel weinig zin als dat beleid in de praktijk niet uitvoerbaar is. Dat is één van de belangrijkste lessen die Marga Bekker leerde in de tijd dat ze werkte op het toenmalige ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij en bij het COA. Bij het ministerie begon ze als beleidsmedewerker en 15 jaar later nam ze afscheid als hoofdinspecteur van de Algemene Inspectiedienst. Ze vertelt dit terwijl we in alle vroegte vanaf station Den Haag Centraal naar het gebouw van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lopen, waar ze tijdelijk werkt als themadirecteur Sociaal domein. Koffie to go in de ene hand, paraplu in de andere. ‘Beleid, uitvoering en handhaving spelen allemaal op elkaar in. Als je op uitvoeringsniveau werkt kom je erachter: met wat ik nu weet, had ik dat beleid heel anders bedacht.’

Werkbezoek
Een les die in haar verdere carrière goed van pas komt, blijkt uit de verhalen die ze tijdens onze wandeltocht vertelt. Ze adviseert beleidsmakers altijd om op de werkvloer te gaan kijken. Bij ‘haar’ corporaties (ze is commissaris bij zowel Havensteder als Woonbedrijf) gaat ze regelmatig op werkbezoek om zichzelf een beeld te vormen van de materie die regelmatig op de agenda van de raad van commissarissen verschijnt. De wijk in met gebiedsbeheerders, meerijden in het busje van de onderhoudsdienst, op bezoek bij een renovatieproject waar een andere wijze van renoveren wordt uitgeprobeerd en langs bij de incassoafdeling om zich te laten informeren hoe met schulden wordt omgegaan. ‘Dan zie je voor wie, hoe en waarvoor woningcorporaties hun werk doen’, zegt ze. ‘Dat moet de sector blijven uitleggen, wat mij betreft.’

 ‘Corporaties zijn er niet alleen om een huis beschikbaar te stellen. Ze kunnen op fysiek én sociaal vlak het verschil maken in wijken. Ze zorgen voor menging in wijken, voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Mensen krijgen er kansen door. Ben daar nou gewoon eens trots op.’ Draagvlak in de gewone wereld is tenslotte belangrijker dan draagvlak in de politiek, vindt Bekker. Aan abstracte gesprekken aan de beleidstafel heeft ze een broertje dood. ‘In de politiek en tijdens bestuurlijke overleggen gaat het vaak over wat fout is gegaan in de sector en hoe het zou moeten zijn. In plaats van: wat heeft de huurder eraan?’

Vergelijken
Als toezichthouder stelt Bekker vooral veel vragen. Om te kijken of de koers nog steeds past bij de omgeving waarin de organisatie opereert. ‘Het hoeft niet per se een antwoord te zijn dat ik zelf zou kiezen. Als het maar een goed antwoord is.’ Het fijne aan een commissariaat bij twee woningcorporaties vindt ze dat er altijd vergelijkingsmateriaal is. ‘Dat is ook precies de meerwaarde van een instrument als de Aedes-benchmark. Dat wordt natuurlijk elk jaar interessanter. Je moet dat niet zien als een instrument om te oordelen, maar om te vergelijken en ervan te leren.’ Zo was bij Havensteder ondanks een goede totaalscore het huurdersonderdeel op dienstverlening rond reparaties iets gezakt. ‘Dat bespreken we in de raad met de bestuurder. De corporatie had achterhaald waar de lagere score aan lag en houdt nu strakker in de gaten of een mankement bij een reparatieverzoek in één keer door de huisaannemers wordt opgelost.’

Bij Havensteder werd Bekker geworven op voordracht van de huurdersorganisatie. Hoe maakt ze die rol waar? ‘Door met hen contact te houden over voor hen belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe je mensen meer betrekt.’ Dat is lastiger geworden, nu minder huurders te porren zijn om actief te worden in commissies. ‘Als je 45.000 huurders hebt en er zijn 100 klachten, mag je niet zonder meer aannemen dat de zwijgende meerderheid tevreden is. Dus zoeken we samen naar nieuwe manieren.’

MARGA BEKKER (62)

Commissaris bij: Havensteder in Rotterdam en Woonbedrijf in Eindhoven.

De raad van commissarissen van Havensteder heeft 6 leden: 4 mannen en 2 vrouwen en die van Woonbedrijf heeft 7 leden: 5 mannen en 2 vrouwen.

Werk: heeft een interim- en adviesbureau, is tot 1 maart 2017 waarnemend themadirecteur Sociaal domein bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Studie: Economische geografie in Nijmegen

Woont in: Poppel

Reist: per trein en auto

Verder is Marga Bekker commissaris bij De Wever een organisatie voor ouderenzorg in Tilburg en bij zorgorganisatie Vivent in Den Bosch.

TEKST: HANNEKE NAGTZAAM, FOTO'S: FLOREN VAN OLDEN